header.jpg h1.jpg h.jpg Naamloos-1.jpg CALLEGARI HEADER.jpg

Privacy Verklaring

Privacyverklaring juwelier Christianne Dings

Vakkennis, kwaliteit, service, een warm welkom en persoonlijke behandeling staan bij juwelier Christianne Dings hoog in het vaandel.

Zoals u dan ook van ons mag verwachten gaan wij te allen tijde zeer zorgvuldig met uw gegevens om.Wij respecteren uw privacy en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Aankoopgeschiedenis, reparatie geschiedenis, merken voorkeur en sporadisch data zoals bankgegevens, trouw- of geboortedata. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verband houden met onze onderneming. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij mogelijk via cookies uw surfgedrag monitoren. Ook gebruiken wij in onze winkel permanent cameratoezicht om diefstal tegen te gaan, maar ook om onze klanten en werknemers te beschermen. Meer informatie hierover, treft u aan onder het volgende kopje.

Wat doen wij met uw gegevens?

  • Uitvoeren overeenkomsten (met u gemaakte afspraken)

Wij verwerken uw gegevens om bestellingen, reparaties of andere opdrachten uit te kunnen voeren. We verstrekken deze gegevens zelden tot nooit aan anderen. Alleen wanneer dit strikt noodzakelijk zou zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een  bezorgdienst als dit met u afgesproken is. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

  • Camerabeelden

Ter bescherming van onze eigendommen en de veiligheid van onze klanten en personeel, maken wij gebruik van zicht- en mogelijk onzichtbare beveiligingscamera’s. Bij geconstateerde misstanden zullen wij deze beelden delen met politie, justitie en derden, dit alles geheel – in lijn met de wet en regelgeving en de afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Nieuwsbrieven

Wij nodigen klanten die daar toestemming voor hebben gegeven graag (gemiddeld) twee maal per jaar uit voor een show/event. Wij kunnen uw gegevens (in de toekomst) ook gaan gebruiken voor het versturen van (elektronisch) nieuwsbrieven. Het is altijd mogelijk om u onderaan de uitnodiging af te melden voor toekomstige mailingen.

  • Cookies

Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vinden het van het grootste belang dat uw gegevens veilig zijn. Daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met wachtwoorden en de personen die ermee werken alsmede de medewerkers van de technische ondersteuning zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: 

Juwelier Christianne Dings
Betreft: Privacy rechten
Frederik Hendriklaan 115
2582BX, Den Haag

Of: email@christiannedings.nl